Klokkenluider

Als gevolg van het Decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap van 21 juni 2023 moeten alle (onderwijs)instellingen een intern meldpunt hebben waar personeelsleden melding kunnen maken van onregelmatigheden en tekortkomingen ten aanzien van specifieke Europese regelgeving bij zijn werkgever zonder angst voor represailles.

Meer informatie omtrent de klokkenluidersregeling vind je via Klokkenluidersregeling in onderwijs | Vlaams Ministerie van (vlaanderen.be)

Meldpunt voor personeelsleden:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

Guimardstraat 1

1040 Brussel

02 507 07 12