Historiek

Heilig Hart van Maria Berlaar weerspiegelt de geschiedenis van het Vlaamse onderwijslandschap. Wat in 1845 begon als een lagere school voor de kinderen van het dorp, groeide uit tot een succesvol secundaire school die verschillende studierichtingen aanbiedt.

Instituut Heilig Hart Van Maria, Ihhvm Beraar, Voor Ideeweb

Kleuteronderwijs

Rond de eeuwwisseling richtten de zusters de normaalschool voor bewaarschoolonderwijs. In 1974 werden de laatste kleuteronderwijzeressen gediplomeerd.

Geschiedenis4 1932

Modelhoeve op school

Om jongeren voor te bereiden op de taak die hen wachtte op het landbouwbedrijf, besloten de zusters in 1906 om ook een huishoudelijke landbouwschool op te richten. Deze middelbare landbouw-huishoudschool beschikte over een modelhoeve – een unicum in die tijd – waar de leerlingen theorie en praktijk combineerden. Dit was de basis voor het latere technisch secundair onderwijs. In 1923 sloot hierop een opleiding voor landbouwhuishoudregentes aan. Dit regentaat ging in 1989 op in het Hoger Instituut der Kempen te Geel.

Naaischool

Sinds de Eerste Wereldoorlog bezat de congregatie in Berlaar een kantwerkschool. Door de opkomst van machinaal vervaardigde kant kreeg deze school het moeilijk. In 1928 werd ze uitgebreid met een naaischool. Gedurende jaren was dit een bloeiende school, waar vele vakbekwame naaisters afstudeerden.

Geschiedenis3 1966

VSO

Op 1 september 1982 werd ook in Berlaar de overstap gemaakt van type 2 (traditioneel onderwijs) naar het VSO. Deze overstap had gevolgen. De invoering van deze onderwijsvorm vroeg om heel wat herstructurering. Op 1 september 1984 werd een middenschool opgericht, met daarboven een ASO-bovenbouw en een BSO-TSO-bovenbouw. Een jaar later fusioneerden deze twee bovenbouwen tot één.

Gemengde school

Op 1 september 1989 voerde de overheid de eenheidsstructuur in. Vier jaar later werden de eerste jongens ingeschreven.

HHvMB, de school waar jij welkom bent!